21°

21°

Нови закључак Општинског штаба за ванредне ситуације

Општински штаб за ванредне ситуације на ванредној седници одржаној дана 01.04.2020.  године донeo je :

З А К Љ У Ч А К

 1. Општински штаб за ванредне ситуације ће у периоду трајања ванредног стања, а у циљу спречавања ширења епидемије „Covid 19“, свакодневно у периоду од 17 до 19 сати вршити дезинфекцију делова прометних улица (тротоара) на територији општине Жабаљ, и то:
 • У насељеном месту Жабаљ – тротоар у улици Николе Тесле од зграде Општинске управе, Одељења за инспекцијске послове  до СЗР „Буки“, односно од оптичарске радње „Тешин“ до Средње школе „22 октобар“, као и стазе до цркве и око цркве.
 • У насељеном месту Ђурђево – у улици Краља Петра Првог од ветеринарске станице до поште, и то са обе стране улице.
 • У насељеном месту Госпођинци – од Основне школе “Жарко Зрењанин“ до трговинске радње „Гомекс“, односо са друге стране од цркве до амбуланте.
 • У насељеном месту Чуруг – стазе испред зграде Општинске Управе и задруге до трга испред цркве, као и трг испред цркве; стаза од Основне школе „Ђура Јакшић“ до апотеке „Мелем“, а са друге стране од пешачког прелаза према школи до здравствене станице.
 1. За потребе вршења дезинфекције набавити 11 заштитних одела (рукавице, кабанице, наочаре) и 11 прскалица од по 10 литара, као и гориво за 24.000 динара.
 2. Општински штаб за ванредне ситуације ће доставити полицијској станици Жабаљ податке о лицима која ће вршити дезинфекцију улица.
 3. Обавезују се власници трговинских радњи да најмање једном дневно изврше дезинфекцију стаза испред својих трговинских објеката.
 4. Власници трговинских радњи за дезинфекциона средста могу да се обрате Општинском штабу за ванредне ситуације општине Жабаљ на број телефона 064/8679178
 5. Налаже се комуналној инспекцији да обавести власике трговинских радњи о обавези вршења дезинфекције стаза испред својих објеката.
 6. О овим мерама обавестити грађане путем локлане радио станице.
Подели:
Нема коментара

Постављање коментара није дозвољено