18°

18°

О.У-7/2019 Фазна изградња режијске саобраћајнице за саобраћај моторних возила, са паркингом за аутомобиле и тротоаром (за потребе прикључења простора за пољопривредне радне комплексе) – II Фаза

Закључак измена конкурсне док.

 

Подели:
Нема коментара

Постављање коментара није дозвољено