20°

20°

Обавештење о донетој одлуци о потреби процене утицаја на животну средину

Општинска управа општине Жабаљ, Служба за урбанизам, имовинске послове, заштиту животне средине, стамбено-комуналне послове и саобраћај, на основу члана 29. став 1 Закона о процени утицаја на животну средину (“Службени гласник РС”, бр.135/04 и 36/09), објављује

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

О донетој одлуци о потреби процене утицаја на животну средину

У поступку одлучивања о потреби процене утицаја на животну средину спроведеном на захтев носиоца пројекта “SYNERGY AGRO” доо, Краља Петра I бр. 26, Нови Сад, утврђено је да за пројекат “Фарма товљеника” чија реализација се планира на кат. парцели број бр. 7499/7 ко Жабаљ, на територији општине Жабаљ, није потребна процена утицаја на животну средину.

Представници заинтересоване јавности могу изјавити жалбу на донето решење у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења. Жалба се изјављује Покрајинском секретаријату за урбанизам и заштиту животне средине.

Увид у решење о потреби процене утицаја може се извршити у просторијама овог органа у Жабљу, ул. Николе Тесле бр. 45.

Подели:
Нема коментара

Напишите коментар