21°

21°

ОБАВЕШТЕЊЕ O ПОТПУНОЈ ОБУСТАВИ САОБРАЋАЈА

Компанија „Војпут“ДОО. Вас обавештава да ће у периоду од 26.09.2017.г. до 15.11.2017.г. због радова на изградњи мостова и извођењу радова на траси државног пута IB – 12, доћи до потпуне обуставе саобраћаја на делу државног пута IB – 12, деоница Каћ-Зрењанин, код насељеног места Жабаљ.

Алтернативни путни правац, односно преусмерење саобраћаја ће бити преко насеља Жабаљ и то:

– из смера Новог Сада од новоизграђене кружне раскрснице, до центра насеља Жабаљ, а затим десно општинским путем до државног пута IB – 12 за Зрењанин.

-из смера Зрењанина општинским путем до центра насеља Жабаљ, а затим лево до државног пута IB – 12 за Нови Сад.

Саобраћај који се одвија из смера Темерина и Бечеја за време трајања радова се преусмерава у центру насеља Жабаљ преко општинског пута за Зрењанин.

Интервенције на саобраћајној сигнализацији су предвиђене на 3 раскрснице у обухваћеној зони:

  • Р1 – ЧРС 1214 Жабаљ (Шајкаш) укрштај државног пута IБ 12 и државног пута IIА 114;

  • Р2 – раскрсница државног пута IБ 12 и општинског пута Л-7 (ул.Светог Николе);

  • Р3 – ЧРС 11204 Жабаљ (Чуруг) раскрсница државног пута IIА 112, IIА 114 и општинског пута Л-7 (ул.Светог Николе).

Подели:
Нема коментара

Постављање коментара није дозвољено