25°

 

Стамбено – комунални послови

Стамбено-комунални послови- Документа – Становање

Закон о становању и одржавању зграда (Службени гласник РС 104-2016)

 

Стамбено-комунални послови – Документа – Комунални послови

 

Стамбено – комунални послови – захтеви

Становање

Комунални послови

Захтев за прибављање података из службених евиденција

Захтев за прибављање података из службених евиденција
Изјава-сагласност за прибављање личних података Изјава-сагласност за прибављање личних података
Обавештење грађанима о регистрацији стамбених заједница Захтев за издавање одобрења за заузимање јавне површине – киоск (барака)
Образац пријаве за регистрацију стамбене заједнице Захтев за издавање одобрења за заузимање јавне површине – излагање робе
Потребна документација за регистрацију стамбене заједнице Захтев за издавање одобрења за постављање рекламне табле
Образац записника са седнице скупштине стамбене заједнице Захтев за издавање одобрења за постављање рекламних објеката
Образац РСЗ додатак пријави Захтев за издавање одобрења за раскопавање јавне површине
Захтев за издавање потврде о промени назива улице