13°

13°

Стамбено – комунални послови

 

Стамбено-комунални послови- Документа – Становање

Закон о становању и одржавању зграда (Службени гласник РС 104-2016)
Oдлука о изменама и допунама Одлуке о општим правилима кућног реда у стамбеним и стамбено-пословним зградама ha територији општине Жабаљ
Oдлука о минималној висини износа за инвестиционо и текуће одржавање зграда
Oдлука о општим правилима кућног реда у стамбеним и стамбено пословним зградама

 

Стамбено-комунални послови – Документа – Комунални послови

Закон о комуналним делатностима
ОДЛУКА о зеленим површинама пречишћен текст
Oдлука о комуналним делатностима на територији општине Жабаљ
Одлука о одржавању чистоће (Службени лист општине Жабаљ број 18-2018-пречишћен текст)
Одлука о изменама и допунама Одлуке о комуналним делатностима на територији општине Жабаљ (Службени лист општине Жабаљ број 7-2019)
Одлука о постављању монтажних, огласних и других објеката на територији општине (Службени лист општине Жабаљ број 7-2019)

 

Стамбено – комунални послови – захтеви

Становање

Комунални послови

Захтев за прибављање података из службених евиденција

Захтев за прибављање података из службених евиденција
Изјава-сагласност за прибављање личних података Изјава-сагласност за прибављање личних података
Обавештење грађанима о регистрацији стамбених заједница Захтев за издавање одобрења за заузимање јавне површине – киоск (барака)
Потребна документација за регистрацију стамбене заједнице Захтев за издавање одобрења за заузимање јавне површине – излагање робе
Образац записника са седнице скупштине стамбене заједнице Захтев за издавање одобрења за постављање рекламне табле
Образац РСЗ додатак пријави Захтев за издавање одобрења за постављање рекламних објеката
Образац пријаве за ажурирање података који се евидентирају у регистру стамбених Захтев за издавање одобрења за раскопавање јавне површине
Захтев за издавање потврде о промени назива улице
Oбразац пријаве за регистрацију стамбене заједнице
Захтев за издавање одобрења-грађевински материјал
Захтев за издавање одобрења за заузимање јавне површине у сврху постављање баште затвореног типа
Захтев за издавање одобрења за заузимање јавне површине-башта отвореног типа
Захтев за издавање одобрења за заузимање јавне површине-општи за правна лица