15°

15°

Stambeno – komunalni poslovi

 

Stambeno-komunalni poslovi- Dokumenta – Stanovanje

Zakon o stanovanju i održavanju zgrada (Službeni glasnik RS 104-2016)
Odluka o izmenama i dopunama Odluke o opštim pravilima kućnog reda u stambenim i stambeno-poslovnim zgradama ha teritoriji opštine Žabalj
Odluka o minimalnoj visini iznosa za investiciono i tekuće održavanje zgrada
Odluka o opštim pravilima kućnog reda u stambenim i stambeno poslovnim zgradama

 

Stambeno-komunalni poslovi – Dokumenta – Komunalni poslovi

Zakon o komunalnim delatnostima
ODLUKA o zelenim površinama prečišćen tekst
Odluka o komunalnim delatnostima na teritoriji opštine Žabalj
Odluka o održavanju čistoće (Službeni list opštine Žabalj broj 18-2018-prečišćen tekst)
Odluka o izmenama i dopunama Odluke o komunalnim delatnostima na teritoriji opštine Žabalj (Službeni list opštine Žabalj broj 7-2019)
Odluka o postavljanju montažnih, oglasnih i drugih objekata na teritoriji opštine (Službeni list opštine Žabalj broj 7-2019)

 

Stambeno – komunalni poslovi – zahtevi

Stanovanje

Komunalni poslovi

Zahtev za pribavljanje podataka iz službenih evidencija

Zahtev za pribavljanje podataka iz službenih evidencija
Izjava-saglasnost za pribavljanje ličnih podataka Izjava-saglasnost za pribavljanje ličnih podataka
Obaveštenje građanima o registraciji stambenih zajednica Zahtev za izdavanje odobrenja za zauzimanje javne površine – kiosk (baraka)
Potrebna dokumentacija za registraciju stambene zajednice Zahtev za izdavanje odobrenja za zauzimanje javne površine – izlaganje robe
Obrazac zapisnika sa sednice skupštine stambene zajednice Zahtev za izdavanje odobrenja za postavljanje reklamne table
Obrazac RSZ dodatak prijavi Zahtev za izdavanje odobrenja za postavljanje reklamnih objekata
Obrazac prijave za ažuriranje podataka koji se evidentiraju u registru stambenih Zahtev za izdavanje odobrenja za raskopavanje javne površine
Zahtev za izdavanje potvrde o promeni naziva ulice
Obrazac prijave za registraciju stambene zajednice
Zahtev za izdavanje odobrenja-građevinski materijal
Zahtev za izdavanje odobrenja za zauzimanje javne površine u svrhu postavljanje bašte zatvorenog tipa
Zahtev za izdavanje odobrenja za zauzimanje javne površine-bašta otvorenog tipa
Zahtev za izdavanje odobrenja za zauzimanje javne površine-opšti za pravna lica