27°

27°

Последње вести

Нема коментара

Изабран председник Општине Жабаљ

Скупштине општине Жабаљ одржана је у биоскопској сали на којој је конституисана извршна власт. Једногласном одлуком, присутних 19 одборника, изабрани су председник Општине, заменик председника Општине и чланови Општинског већа.…

Друштвена брига о деци

 

Прописи

Захтеви

Одлука о новчаној помоћи породици са децом (Службени лист општине Жабаљ број 17-2006) Захтев за остваривање права на једнократну новчану помоћ незапосленим трудницама
Одлука о изменама и допуни Одлуке о новчаној помоћи породици са децом (Службени лист општине Жабаљ број 28-2018) Захтев за остваривање права на једнократну новчану помоћ за новорођенче
Одлука о регресирању трошкова ужине и боравка (Службени лист општине Жабаљ број 15-2018 Захтев за регресирање трошкова боравка
Одлука о регресирању трошкова превоза ученика и студената (Службени лист општине Жабаљ број 15-2018) Захтев за регресирање трошкова ужине
Захтев за регресирање трошкова превоза – ученици
Захтев за регресирање трошкова превоза- студенти
Захтев за остваривање права на дечији додатак
Захтев за остваривање права на родитељски додатак мајке
Захтев за остваривање права на родитељски додатак мајке која је страни држављанин
Захтев за остваривање права на накнаду зараде,односно накнаду плате за време породиљског одсуства
Захтев за остваривање права на дечији додатак

 

Жабаљ | Презентација општине