"/> Одељење за урбанизам, грађевинарство, озакоњење и саобраћај - Žabalj | Prezentacija opštine

13°

13°

Adresa: Žabalj, Nikole Tesle 45
Tel: 021 210 2321
Tel.faks:
Email: urbanizamzabalj@gmail.com

Rad sa strankama od 11.00 do 13.00

Odeljenjem rukovodi – 


1) Urbanizam

2) Građevinski poslovi i objedinjena procedura

3) Ozakonjenje

4) Saobraćaj i putevi

Ostali poslovi odeljenja:

  • – sarađuje sa nadležim odeljenjem i drugim organima Opštine u izradi opštih i operativnih planova zaštite od elementarnih nepogoda;
  • – učestvuje u pripremi dokumentacije za sprovođenje javnih nabavki organa Opštine;
  • – izrađuje nacrta opštih akata i predloge akata iz nadležnosti Odeljenja;
  • – ostvaruje saradnju sa nadležnim republičkim i pokrajinskim organima u obavljanju poslova iz svoje nadležnosti i dostavlja im potrebne informacije i izveštaje;
  • – dostavlja nadležnim organima Opštine izveštaj o radu Odeljenja;
  • – obavlja i druge poslove iz nadležnosti Odeljenja