"/> Озакоњење - Žabalj | Prezentacija opštine

Ozakonjenje

– sprovodi postupak ozakonjenja u skladu sa zakonom, izdaje uverenja o podnetom zahtevu i dostavlja obaveštenja nadležnim organima o podnetim zahtevima;
– pokreće postupak ozakonjenja po službenoj dužnosti, obaveštava stranke o neophodnoj dokumentaciji za sprovođenje postupka ozakonjenja, pribavlja saglasnosti za ozakonjenje objekta od upravljača javnog dobra, odnosno organizacije nadležne za zaštitu prirodnih, odnosno kulturnih dobara, kao i od drugih institucija čija saglasnost je neophodna za okončanje postupka ozakonjenja;
– vodi ažurnu evidenciju o kretanju predmeta od podnošenja zahteva do arhiviranja;
– dostavlja pravosnažna rešenja o ozakonjenju Republičkom geodetskom zavodu – službi za katastar nepokretnosti i građevinskoj inspekciji;
– priprema izveštaje o broju podnetih i rešenih predmeta kao i izveštaje vezane za ozakonjenje objekata;
– izrađuje potrebne informacije, analize i izveštaje;
– objavljuje spisak donetih rešenja na zvaničnoj internet stranici Opštine;

Važeći propisi

Evidencija
sprovedenih postupaka ozakonjenja

Zakon o ozakonjenju objekata_sl. gl. rs 96_2015-3, 83_2018-38 Spisak izdatih rešenja o ozakonjenju 11.07.2017