"/> Саобраћај и путеви - Žabalj | Prezentacija opštine

Saobraćaj i putevi

– obavlja poslove koji se odnose na regulisanje i upravljanje saobraćajem na teritoriji Opštine;
– obavlja poslove koji se odnose na planiranje, razvoj i organizaciju saobraćaja, režim i bezbednost saobraćaja, prati stanje, izgradnju, održavanje, korišćenje i zaštitu puteva u nadležnosti Opštine i donosi pojedinačna akta za koje je nadležno po zakonu kojim se uređuju javni putevi;
– upravlja javnim površinama za parkiranje i donosi akta u vezi sa regulisanjem parkiranja;
– učestvuje u pripremi i izradi programa izgradnje i održavanja saobraćajne infrastrukture;
– obavlja poslove u vezi sa prevozom putnika u drumskom saobraćaju;
– obavlja stručne poslove za lokalni savet za bezbednost saobraćaja;

Važeći propisi

Zahtevi

Zahtev za zatvaranje ulice privremena zabrana saobraćaja
Zahtev za zauzeće javne površine ulice
Zahtev za zauzimanje javne površine
Zahtev za potvrdu projekta privremene saobraćajne signalizacije u toku radova