"/> Цивилна заштита - Žabalj | Prezentacija opštine

13°

13°

Civilna zaštita i odbrana

– stara se o primeni zakona i drugih propisa  kojima se uređuje zaštita i spasavanje u slučaju vanrednih situacija, elementarnih nepogoda i drugih vanrednih događaja;

– pruža stručnu i administrativnu pomoć štabu za vanredne situacije i njegovim timovima, kao i drugim subjektima koji su uključeni u sistem zaštite i spasavanja u vanrednim situacijama;

– stara se primeni propisa kojima uređuju obaveze organa Opštine u oblasti odbrane;

– stara se o primeni propisa kojima se uređuje zaštita od požara;

– obavlja stručne poslove za budžetski fond za vanredne situacije;

– priprema predloge opštih akata iz oblasti odbrane čije je donošenje u nadležnosti organa Opštine;

DOKUMENTACIJA CIVILNE ZAŠTITE