13°

13°

Informacije od javnog značaja

 U Odeljenju za zajedničke stručne poslove vodi se postupak po zahtevima za pristup informacijama od javnog značaja.

Ovim postupkom omogućava se ostvarivanje prava na pristup informacijama od javnog značaja kojima raspolažu organi javne vlasti, radi ostvarenja i zaštite interesa javnosti da zna i ostvarenja slobodnog demokratskog poretka i otvorenog društva. Postupak se okončava dostavom dokumenta koji sadrži traženu informaciju odnosno Rešenjem ukoliko se zahtev odbija ili Zaključkom ukoliko se zahtev odbacuje.

Lice ovlašćeno za davanje informacija od javnog značaja za Opštinsku upravu Žabalj je Dejan Boroja.

 

Dokumentacija (Klik za preuzimanje)

Zakon o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja (Službeni glasnik RS br. 120-04,54-07,104-09, 36-10

Uredba o visini naknade nužnih troškova

Godišnji izveštaj o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja

Obrazac zahteva za pristup informacijama od javnog značaja

Izveštaj o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja u 2018 godini