26°

 

Поступак унутрашњег узбуњивања

У Одељењу за заједничке стручне послове се води поступак унутрашњег узбуњивања по поступку прописаном Законом о унутрашњем узбуњивању и  Правилником о поступку унутрашњег  узбуњивања у Општинској управи Жабаљ.

Документација (Клик за преузимање)

Закон о заштити узбуњивача (службени гласник РС број 128-14)

Правилник о поступку унутрашњег узбуњивања (Службени лист Жабаљ број 15-19)