17°

17°

Оглас о поднетом захтеву “Global seed doo” – дозвола за третман неопасног отпада за издавање дозволе

Општинска управа општине Жабаљ, Служба за привреду и заштиту животне средине општинске управе Жабаљ на основу члана 63. став 3. Закона о управљању отпадом („Службени гласник РС“, бр. 36/09, 88/10 И 14/16) објављује ОБАВЕШТЕЊЕ о пријему захтева за издавање интегралне дозволе за скалдиштење и третман неопасног отпада од стране оператера  „Global seed“ доо, ул. Госпођиначка 1/а, Чуруг.

Надлежни орган обавештава јавност да је оператер оператера  „Global seed“ доо, ул. Госпођиначка 1/а, Чуруг, регистрован код АПРа под матичним бројем 20004878, поднео захтев за издавање дозволе за третман односно складиштење неопасног отпада.

Увид у податке из захтева и документацију поднету уз захтев носиоца пројекта, може се извршити у просторијама овог органа у Жабљу, ул. Николе Тесле бр. 45 у периоду од 15 дана од дана објављивања огласа радним даном од 8-14 часова.

У року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења, заинтересована јавност може писменим путем доставити мишљење о захтева за издавање интегралне дозволе за третман односно складиштење неопасног отпада овом органу.

Подели:
Нема коментара

Напишите коментар