16°

16°

OGLAS za javnu licitaciju za davanje u zakup i na korišćenje poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini u Opštini Žabalj

Na osnovu člana 64. stav 3. Zakona o poljoprivrednom zemljištu («Sl.glasnik RS», broj 62/06, 69/08-dr zakon, 41/09 i 112/2015) i člana 1. tačka 1. Odluke o određivanju organa nadležnog za sprovođenje postupka davanja na korišćenje, zakup i prodaju poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini na teritoriji opštine Žabalj („Službeni list opštine Žabalj“ br. 38/2016), predsednik opštine Žabalj je dana 23.09.2016. godine, doneo

ODLUKU
O RASPISIVANJU JAVNOG OGLASA ZA DAVANJE U ZAKUP I NA KORIŠĆENJE POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U DRŽAVNOJ SVOJINI
U OPŠTINI ŽABALJ
i raspisuje

O G L A S
ZA JAVNU LICITACIJU
ZA DAVANJE U ZAKUP I NA KORIŠĆENJE POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U DRŽAVNOJ SVOJINI U OPŠTINI ŽABALJ

 

Prilog:

FORMULAR-ZA-PRIJAVLJIVANJE.doc

Zabalj licitacija I 2016.docx

Saglasnost.bmp

 

Podeli:
Nema komentara

Napišite komentar