10°

10°

Folder Графички део

     →FolderИзвод из ППО

              1.Намена – модел.pdf
              2.Инфрастуктура – модел.pdf
              3.Заштита – модел.pdf
              4.Карта спровођења – модел.pdf

    →FolderГрафички део

             1.Постојећа намена површина – модел.pdf
             2.Границе плана – модел.pdf
             3.Подела простора на целине – модел.pdf
             4.Намена – модел.pdf
             5.0 Саобраћај и регулација – модел.pdf
             5.1 Профили 1-2 – модел.pdf
            5.2 Профили 3 – модел.pdf
            5.3 Фазност 13.07.2016. – модел.pdf
            6.План грађевинска парцела са спровођењем – модел.pdf
            7.Инфра – модел.pdf
            8.Заштита – модел.pdf

     →FolderТекст и документација ПДР асфалт база Жабаљ

            1. Текст и документација ПДР асфалт база Жабаљ.pdf