"/> План јавних набавки и План набавки наручиоца Скупштина општине Жабаљ за 2017.годину - Жабаљ | Презентација општине