13°

13°

 

 1. Specifikacija svih troškova projekta
 2. Biznis plan
 3. PRAVILNIK za dodelu podsticajnih sredstava za investicije u preradu i nepoljoprivredne aktivnosti
 4. Javni poziv (1)
 5. doc-iconODLUKA O ODREĐIVANJU ORGANA NADLEŽNOG ZA SPROVOĐENJE POSTUPKA DAVANJA U ZAKUP POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U DRŽAVNOJ SVOJINI („Službeni list opštine Žabalj“ br. 13/2006)
 6. doc-iconODLUKA O USLOVIMA I NAČINU KORIŠĆENJA PAŠNJAKA („Službeni list opštine Žabalj“ br. 3/2000, 13/2007 i 4/2014)
 7. ODLUKA O VRAĆANJU UTRINA I PAŠNJAKA NA KORIŠĆENJE SELIMA OPŠTINE ŽABALJ („Službeni list opštine Žabalj“ br. 7/1996, 8/2000, 10/2007 i 13/2010)
 8. doc-iconPRAVILNIK O ORGANIZACIJI RADA POLJOČUVARSKE SLUŽBE NA TERITORIJI OPŠTINE ŽABALJ („Službeni list opštine Žabalj 2/2010)
 9. doc-iconGODIŠNJI PROGRAM ZAŠTITE, UREĐENJA I KORIŠĆENJA POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA OPŠTINE ŽABALJ ZA 2015. GODINU („Službeni list opštine Žabalj“ br. 24/2015)doc-icon
 10.  PROGRAM PODRŠKE ZA SPROVOĐENJE POLJOPRIVREDNE POLITIKE I POLITIKE RURALNOG RAZVOJA OPŠTINE ŽABALJ ZA 2016. GODINU-  (Službeni list opštine Žabalj br. 14-2016)
 11. Zaključak o početnim cenama zakupa po hektaru poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini po osnovu prava prečeg zakupa – stočarstvo
 12. Saglasnost na Predlog godišnjeg programa zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta za teritoriju opštine Žabalj za 2019. godinu
 13. Godišnji program zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini Opštine Žabalj za 2019. godinu