21°

 

Предузетништво представља све значајнији облик обављања делатности, како са становишта пружања услуга становништву, тако и са становишта запослености.

Структура регистрованих предузетника према делатностима у 2009. год.Структура регистрованих предузетника према делатностима у 2009. год.

Структура регистрованих предузетника према делатностима у 2009. год.

Занатство је најзаступљенија делатност предузетника, следе трговина и остале делатности, док је угоститељство слабо заступљено у пословима предузетника.

Преглед активних радњи по насељимаПреглед активних радњи по насељима

Преглед активних радњи по насељима

ПРОГРАМ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА 2018.

1. PRVA STRANA

2. SAGLASNOST MINISTARSTVA

3. PROGRAM,POLJ.ZEMLJ.2018.

4. POTPISANE IZJAVE

5. POSLEDNJA STRANA PROGRAMA