Оглас 2018. за јавну лицитацију  за давање у закуп и на коришћење пољ. земљишта у државној својини у општини Жабаљ

Образложење уз Оглас за јавно надметање у првом кругу

Закључак о почетниm ценама закупа пољ. земљишта у државној својини – први круг

 

Предузетништво представља све значајнији облик обављања делатности, како са становишта пружања услуга становништву, тако и са становишта запослености.

Структура регистрованих предузетника према делатностима у 2009. год.Структура регистрованих предузетника према делатностима у 2009. год.

Структура регистрованих предузетника према делатностима у 2009. год.

Занатство је најзаступљенија делатност предузетника, следе трговина и остале делатности, док је угоститељство слабо заступљено у пословима предузетника.

Преглед активних радњи по насељимаПреглед активних радњи по насељима

Преглед активних радњи по насељима

ПРОГРАМ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА 2018.

1 Прва страна

2. Сагласност министарства

Пољопривредно земљиште 2018.

4. Потписане изјаве

5. Последња страна програма

Закључак о ценама по хектару пољопривредног земљишта у државној својини по основу права пречег закупа  за сточаре и инфраструктура

Zaključak o cenama za hektar polj.zemlj. u drzavnoj svojini po osnovu PPZ – infrastruktura – KONAČNO

Zaključak o cenama za hektar polj.zemlj. u drzavnoj svojini po osnovu PPZ – stočari-KONAČNO