13°

13°

Oglas 2018. za javnu licitaciju  za davanje u zakup i na korišćenje polj. zemljišta u državnoj svojini u opštini Žabalj

Obrazloženje uz Oglas za javno nadmetanje u prvom krugu

Zaključak o početnim cenama zakupa polj. zemljišta u državnoj svojini – prvi krug

 

Preduzetništvo predstavlja sve značajniji oblik obavljanja delatnosti, kako sa stanovišta pružanja usluga stanovništvu, tako i sa stanovišta zaposlenosti.

Struktura registrovanih preduzetnika prema delatnostima u 2009. god.Struktura registrovanih preduzetnika prema delatnostima u 2009. god.

Struktura registrovanih preduzetnika prema delatnostima u 2009. god.

Zanatstvo je najzastupljenija delatnost preduzetnika, slede trgovina i ostale delatnosti, dok je ugostiteljstvo slabo zastupljeno u poslovima preduzetnika.

Pregled aktivnih radnji po naseljimaPregled aktivnih radnji po naseljima

Pregled aktivnih radnji po naseljima

PROGRAM POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA 2018.

1 Prva strana

2. Saglasnost ministarstva

Poljoprivredno zemljište 2018.

4. Potpisane izjave

5. Poslednja strana programa

Zaključak o cenama po hektaru poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini po osnovu prava prečeg zakupa  za stočare i infrastruktura

Zaključak o cenama za hektar polj.zemlj. u drzavnoj svojini po osnovu PPZ – infrastruktura – KONAČNO

Zaključak o cenama za hektar polj.zemlj. u drzavnoj svojini po osnovu PPZ – stočari-KONAČNO