10°

10°
 1. doc-iconOdluka o utvrđivanju elemenata poreza na imovinu za teritoriju opštine Žabalj (“Službeni list opštine Žabalj” br.25/13,22/14,44/16,45/16,-ispr.)
 2. doc-iconOdluka o utvrđivanju prosečnih cena kvadratnog metra odgovarajućih nepokretnosti za utvrđivanje poreza na imovinu za 2017. godinu u opštini Žabalj (“Službeni list opštine Žabalj” br.44/16)
 3. doc-iconODLUKA O USLOVNOM OTPISU KAMATA I MIROVANJU PORESKOG DUGA („Službeni list opštine Žabalj“ br. 3/2013 i 8/2013)
 4. doc-iconOdluka o lokalnim komunalnim taksama (“Službeni list opštine Žabalj” br. 25/12,24/14,50/16)
 5. doc-iconODLUKA O LOKALNIM KOMUNALNIM TAKSAMA („Službeni list opštine Žabalj“ br. 25/2012 i 24/2014)
 6. doc-iconODLUKA O BORAVIŠNOJ TAKSI ( „Službeni list opštine Žabalj“ br. 15/2015)
 7. doc-iconODLUKA O NAKNADI ZA ZAŠTITU I UNAPREĐIVANJE ŽIVOTNE SREDINE („Službeni list opštine Žabalj“ br. 9/2010)
 8. doc-iconODLUKA O MERILIMA ZA OBRAČUN VISINE NAKNADE ZA UREĐIVANJE GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA ZAKLJUČNO SA 2015-5 („Službeni list opštine Žabalj“ br. 3/2010, 8/2011, 4/2014 i 5/2015 – dr. odluka)
 9. doc-iconOdluka o utvrđivanju zakupnine za poslovni prostor u javnoj svojini opštine Žabalj
 10. doc-iconODLUKA O UTVRĐIVANJU DOPRINOSA ZA UREĐIVANJE GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA („Službeni list opštine Žabalj“ br. 5/2015)
 11. doc-iconODLUKA O UTVRĐIVANJU PROSEČNIH CENA KVADRATNOG METRA ODGOVARAJUĆIH NEPOKRETNOSTI ZA UTVRĐIVANJE POREZA NA IMOVINU ZA 2016. GODINU U OPŠTINI ŽABALJ („Službeni list opštine Žabalj“ br. 24/2015)