10°

10°

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ «Набавка моторног горива за период од годину дана од дана закључења уговора-по спецификацији» Жабаљ, фебруар-март 2018. године

PozivZaPodnosenjePonude (12)

(клик на линк за преузимање)

Подели:
Нема коментара

Постављање коментара није дозвољено