27°

27°

Пријем захтева за организовање посебно формираних линија градског и приградског превоза.

Оптшинска управа Жабаљ је формирала мејл за пријем захтева за организовање посебно формираних линија градског и приградског превоза.

Надлежне службе и субјекти свој захтев за потребама запослених за организовање посебно формираних линија градског и приградског превоза доставиће на мејл prevoz.zabalj@gmail.com.
 Захтев мора да садржи податке  о укупном броју лица ( број лица, време превоза/учесталост, одредиште превоза, назив послодавца, назив превозника, регистарске бројеве возила, име возача) и дефинисану руту превоза.

 

Подели:
Нема коментара

Постављање коментара није дозвољено