Процес приватизације друштвених предузећа у општини Жабаљ је готово у потпуности завршен до краја 2004. године, тако да то објашњава претходни податак о учешћу друштвене својине у народном дохотку у 2005. години од само 1%.

Преглед приватизованих друштвених предузећа са седиштем на територији општине ЖабаљПреглед приватизованих друштвених предузећа са седиштем на територији општине Жабаљ

Преглед приватизованих друштвених предузећа са седиштем на територији општине Жабаљ

Горе наведеним приватизованим предузећима треба додати и приватизацију путем стечаја следећих предузећа: ДП “Панонија – Опека” Жабаљ, ДП “Први октобар” Жабаљ, ДП “ВОС” Жабаљ, ДП “Кланица” Жабаљ, ДП “Жабаљка” Жабаљ и ДП “Елан” Чуруг.