"/> Приватизација друштвених предузећа - Žabalj | Prezentacija opštine

13°

13°

Proces privatizacije društvenih preduzeća u opštini Žabalj je gotovo u potpunosti završen do kraja 2004. godine, tako da to objašnjava prethodni podatak o učešću društvene svojine u narodnom dohotku u 2005. godini od samo 1%.

Pregled privatizovanih društvenih preduzeća sa sedištem na teritoriji opštine ŽabaljPregled privatizovanih društvenih preduzeća sa sedištem na teritoriji opštine Žabalj

Pregled privatizovanih društvenih preduzeća sa sedištem na teritoriji opštine Žabalj

Gore navedenim privatizovanim preduzećima treba dodati i privatizaciju putem stečaja sledećih preduzeća: DP “Panonija – Opeka” Žabalj, DP “Prvi oktobar” Žabalj, DP “VOS” Žabalj, DP “Klanica” Žabalj, DP “Žabaljka” Žabalj i DP “Elan” Čurug.