13°

13°

Najznačajnije privredne delatnosti u opštini su:

  • poljoprivreda
  • prerađivačka industrija 
  • i trgovina na veliko i malo

Prema podacima Republičkog zavoda za statistiku u 2005. godini je oko 42% narodnog dohotka u opštini Žabalj ostvareno u poljoprivredi, lovu, šumarstvu i vodoprivredi, oko 25% u prerađivačkoj industriji, oko 14% u proizvodnji i snabdevanju električnom energijom i gasom i oko 5% u saobraćaju, skladištenju i vezama. Ovi podaci govore da je poljoprivreda i dalje osnovna privredna grana.

Od ukupnog narodnog dohotka opštine ŽAbalj u 2005. godini najviše je ostvareno u privatnoj svojini 78,3%, u državnoj svojini 15,7%, u mešovitoj 3,2%, u zadružnoj 1,7% i u društvenoj svojini 1,0%.