"/> Прописи - Žabalj | Prezentacija opštine

13°

13°

Propisi

Dokumentacija (klik za preuzimanje)

Odluka o boravišnoj taksi (Sl. list opštine Žabalj, br. 15
Odluka o dopuni odluke o prosečnim cenama za porez na imovinu za 2018. god. (Sl. list opštine Žabalj, br. 28)
Odluka o elementima poreza na imovinu (Sl. list opštine Žabalj, br. 18)
Odluka o izmenama Odluke o LKT (Sl. list opštine Žabalj, br. 28)
Odluka o LAT (Sl. list opštine Žabalj, br. 28)
Odluka o LKT (Sl. list opštine Žabalj, br. 15)
Odluka o naknadama za korišćenje javnih dobara (Sl. list opštine Žabalj, br. 7)
Odluka o naknadi za zaštitu i unapređivanje životne sredine (Sl. list opštine Žabalj, br. 9)
Odluka o prosečnim cenama za porez na imovinu za 2015. god. (Sl. list opštine ŽAbalj, br. 22)
Odluka o prosečnim cenama za porez na imovinu za 2016. god. (Sl. list opštine Žabalj, br. 24)
Odluka o prosečnim cenama za porez na imovinu za 2017.god. (sl. list opštine Žabalj, br. 44)
Odluka o prosečnim cenama za porez na imovinu za 2018.god. (Sl. list opštine Žabalj, br. 27)