25°

25°

РАНИ ЈАВНИ УВИД У ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА ДЕО БЛОКА 14 У ЖАБЉУ

Комисија за планове општине Жабаљ и Одељење за урбанизам ОУ Жабаљ

оглашава

РАНИ ЈАВНИ УВИД У

ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ

   ЗА ДЕО БЛОКА 14 У ЖАБЉУ

који ће трајати 15 дана, почев од  дана  објављивања овог огласа.

Заинтересована лица могу за време трајања јавног увида добити све потребне информације и стручну помоћ  у Одељењу за урбанизам

 у Жабљу, улица Николе Тесле број 45,  радним даном од 7,00 до 15,00 часова.

Примедбе и сугестије се могу давати усмено у Одељењу или писмено на наведену адресу.

Рани јавни увид

Препис листе непокретности

Одлука

Koпија плана

Koпија плана водова

8902 KTП

Извод из ГП Жабаљ Модел

Koнцепција планског решења Модел

Насловне стране

Oбухват планског подручја Модел

ПДР концепт – текст

 

Подели:
Нема коментара

Постављање коментара није дозвољено