26°

26°

Реализација пројекта ”Управљање људским ресурсима” у Општини Жабаљ

Поводом почетка друге фазе пројекта „Управљање људским ресурсима“, председник Општине Жабаљ Чедомир Божић и начелник Општинске управе Жабаљ Стеван Деспотов разговарали су са консултантима ангажованим на пројекту, који финансирају Европска унија и Савет Европе, у вредности од четири милиона евра. Друга фаза пројекта биће реализована до децембра 2021. Општина Жабаљ једна је од 50 општина која је добила прилику да учествује у пројекту, са крајњим циљем да Србија добије транспарентну државну и локалну администрацију, која је окренута ка пружању најразличитијих услуга грађанима.

Стална конференција градова и општина (СКГО) и Савет Европе на састанку Мреже СКГО за управљање људским ресурсима који је одржан 12. марта 2019. године, представили су пројекат „Управљање људским ресурсима у локалној самоуправи – друга фаза”. Пројекат финансирају Европска унија и Савет Европе, а реализују Канцеларија Савета Европе у Београду, СКГО и Министарство државне управе и локалне самоуправе, са циљем да се успостави систем за стручно усавршавање запослених у градовима и општинама у Србији.

Друга фаза пројекта је логичан наставак у пружању неопходне подршке градовима и општинама у даљем развоју и унапређењу управљања људским ресурсима и стручном усавршавању запослених у локалној самоуправи.

Пројектом је предвиђен низ активности које имају за циљ подршку градовима и општинама, али и Националној академији за јавну управу као централној институцији за стручно усавршавање, затим Савету за стручно усавршавање запослених у ЈЛС, као и Министарству државне управе и локалне самоуправе.

Активности планиране пројектом значајно ће допринети изградњи и унапређењу процеса управљања људским ресурсима и успостављању система за стручно усавршавање запослених у градовима и општинама, и на тај начин подићи ће капацитет локалне самоуправе за пружање квалитетних услуга грађанима, а све у складу са Стратегијом реформе јавне управе у Србији.

Друга фаза пројекта, поред активности које ће бити реализоване као унапређени наставак из прве фазе (обуке, пакети, саветодавна подршка), предвиђа и потпуно нове активности које ће бити везане за подршку Министарству државне управе и локалне самоуправе и Националној академији за јавну управу у унапређењу система за стручно усавршавање.

Такође, друга фаза пројекта уводи и новине као што су имплементација организационих пакета подршке, који подразумевају организационо и функционално унапређење ЛС у циљу бољег свеукупног функционисања управе, подршка локалној самоуправи „на захтев“, која подразумева директну техничку помоћ градовима и општинама у превазилажењу тешкоћа у области управљања људским ресурсима и техничка подршка ЛС за припрему и реализацију програма обуке.

Подели:
Нема коментара

Постављање коментара није дозвољено