"/> Одељење за инспекцијске послове - Žabalj | Prezentacija opštine

11°

11°

Adresa: Žabalj, Nikole Tesle 31

Tel: 021/210 22 26

021/210 22 27

Email: inspekcijazabalj@gmail.com


–    inspekcijski nadzor nad primenom zakona, opštinskih odluka i drugih propisa iz oblasti građevinarstva; održavanja stambenih zgrada; zaštite životne sredine; komunalnih delatnosti;  držanja i zaštite domaćih i egzotičnih životinja; saobraćaja; javnih puteva; javnog prevoza putnika i stvari; trgovine; radnog vremena ugostiteljskih, zanatskih i trgovinskih objekata i drugih oblasti u skladu sa zakonom;

–    vrši nadzor nad sprovođenjem programa iz oblasti građevinarstva, komunalnih delatnosti,  javnih puteva i zaštite životne sredine čije izvršavanje je povereno javnim preduzećima i budžetskim fondovima i predlaže nadležnim organima preduzimanje mera iz njihove nadležnosti;

–    prinudno izvršava rešenja iz svoje nadležnosti;

–    učestvuje u pripremi nacrta odluka i drugih opštih akata kojima se uređuju pitanja iz oblasti nad kojima opštinska inspekcija vrši nadzor.

 

Radom Odeljenja za inspekcijske poslove rukovodi Nenad Milovac mast.inž.saobraćaja.

Informacije o inspekciji

Predstavka prijava inspekciji ZAJEDNIČKA

5. Prosvetna ispekcija