13°

13°

Naziv: Odeljenje za pomoćno tehničke poslove
Opštinske uprave Žabalj
Rukovodilac: Drapšin Darko
mob.tel. 0648144577
tel. 0212102276
e-mail: mail: darko.drapsin@gmail.com


Opis rada odeljenja:

-organizuje sprovođenje radova na investicionom i tekućem održavanju objekata u kojima su smešteni organi Opštine
-stara se o obavljanju poslova fizičko-tehničkog i elektronskog obezbeđenja
objekata
-vodi evidenciju ulazaka u zgradu sedišta organa Opštine
-održava čistoću u poslovnim prostorijama organa Opštine i okoline
-stara se o održavanju sistema za grejanje
-učestvuje u izradi plana javnih nabavki za organe Opštine
-vrši nabavku i održavanje opreme i materijala u skladu sa zaključenim ugovorima
-vodi magacinsku evidenciju nabavljenog materijala,sitnog inventara i opreme
-vodi evidenciju o utrošku pogonskog goriva za sve službene automobile koje koriste organi Opštine
-stara se o korišćenju i održavanju službenih službenih vozila organa Opštine
-stara se o sprovođenju propisa kojima se uređuje upotreba zastave i grba
-obavlja posove umnožavanja i distribucije štampanog materijala organa Opštine
-obavlja poslove dostavljanja pismena za sve organe Opštine koji se dostavljaju preko dostavne grupe
-obavlja i druge poslove iz nadležnosti odeljenja

 

Radom Službe rukovodi šef Službe, Darko Drapšin