"/> Статут, Пословници, Оснивачки акти, Општи акти - Žabalj | Prezentacija opštine

11°

11°
 1. doc-iconPrečišćeni tekst Statuta opštine Žabalj, zaključno sa 2012-8 („Službeni list opštine Žabalj“, broj 8/11 i 8/12)
 2. doc-iconOdluku o pečatima organa opštine Žabalj, 2009-2 („Službeni list opštine Žabalj“ br. 2/2009)
 3. doc-iconPrečišćeni tekst Odluke o stipendiranju studenata i sportista -zaključno sa 38-2016(„Službeni list opštine Žabalj“ br. 15/2004, 17/2006, 23/2012 i 15/2014)
 4. doc-iconPrečišćeni tekst Odluke o obavljanju funkcija u organima opštine Žabalj, zaključno sa 2015-24 („Službeni list opštine Žabalj“ br. 23/2012,25/2012 i 24/2015)
 5. doc-iconOdluka o organizaciji Opštinske uprave (“Službeni list opštine Žabalj” br. 3/2010, 3/2011 i 9/2015)
 6. doc-iconOdluka o obrazovanju mesnih zajednica na teritoriji opštine Žabalj, 2013-5, prečišćeni tekst („Službeni list opštine Žabalj“ br. 5/2013 – prečišćeni tekst)
 7. doc-iconOdluka o Pravobranilaštvu opštine Žabalj (“Službeni list opštine Žabalj” br. 24/2014 i 9/2015)
 8. doc-iconPrečišćeni tekst Odluke o osnivanju Saveta za međunacionalne odnose, zaključno sa 2012-23 („Službeni list opštine Žabalj“ br. 15/2009 i 23/2012)
 9. doc-iconOdluka o osnivanju Saveta za zapošljavanje opštine Žabalj, 2006-3 („Službeni list opštine Žabalj“ br. 3/2006)
 10. doc-iconOdluka o obrazovanju Saveta za zdravlje opštine Žabalj, 2013-28 („Službeni list opštine Žabalj“ br. 28/2013)
 11. doc-iconPoslovnik o radu Opštinskog veća (“Službeni list opštine Žabalj br.24/2016)
 12. doc-iconOdluka o obrazovanju Komisije za davanje mišljenja o ostvarivanju prava iz oblasti boračko-invalidske zaštite, 2005-11 („Službeni list opštine Žabalj“ br. 11/2005)
 13. doc-iconOdluka o pristupanju u svojstvu novog člana – osnivača drugim osnivačima Regionalne agencije za razvoj malih i srednjih preduzeća “Alma mons” d.o.o. Novi Sad, 2003-2 („Službeni list opštine Žabalj“ br. 3/2003)
 14. doc-iconOdluka o pristupanju osnivanju udruženja “Mreža nulte emisije”, 2010-9 („Službeni list opštine Žabalj“ br. 9/2010)
 15. doc-iconOdluka o pristupanju Nacionalnoj alijansi za lokalni ekonomski razvoj, zaključno sa 15/2015
 16. doc-iconOdluka o ovlašćenju za osnivanje d.o.o. “Oblasna razvojna asocijacija Bačka” Novi Sad, 2010-3 („Službeni list opštine Žabalj“ br. 3/2010)
 17. doc-iconOdluka o pridruživanju Savezu gradonačelnika Evropske unije, 2012-2 (“Službeni list opštine Žabalj” broj 2/2012)
 18. doc-iconOdluka o potvrđivanju članstva opštine Žabalj u Stalnoj konferenciji gradova i opština (SKGO), zaključno sa 15/2015
 19. doc-iconOdluka o isticanju kandidature za izbor grada domaćina 12. sportske olimpijade radnika Vojvodine, 2015-5 („Službeni list opštine Žabalj“ br. 5/2015)
 20. doc-iconPrečišćeni tekst Poslovnika Skupštine opštine Žabalj, zaključno sa 2014-15 ( „Službeni list opštine Žabalj“ br. 18/2013 – prečišćen tekst i15/2014 )
 21. doc-iconRešenje o obrazovanju budžetskog fonda za vanredne situacije i zaštitu od požara, 2012-6 („Službeni list opštine Žabalj“ br. 6/2012)
 22. doc-iconOdluka o osnivanju Javne ustanove “Sportski objekti” Žabalj („Službeni list opštine Žabalj“ br. 33/16)
 23. Statut opštine Žabalj (Službeni list opštine Žabalj broj 4-2019)