16°

16°
 1. doc-iconOdluka o usvajanju Strategije održivog razvoja opštine Žabalj, 2014-2020. godine, 2014-24
 2. doc-iconStrategija održivog razvoja opštine Žabalj 2014-2020. godine, 2014-24a
 3. doc-iconLokalni akcioni plan zapošljavanja opštine Žabalj za 2015. godinu, 2015-5
 4. doc-iconOdluka o donošenju Akcionog plana – pristupačnost – dizajn za sve u opštini Žabalj, 2011-3
 5. doc-iconAkcioni plan – pristupačnost – dizajn za sve u opštini Žabalj, 2011-3
 6. doc-iconOdluka o donošenju Lokalnog plana upravljanja otpadom, 2011-3
 7. doc-iconLokalni plan upravljanja otpadom, 2011-3
 8. doc-iconOdluka o usvajanju Lokalnog akcionog plana za mlade opštine Žabalj 2014-2019, 2013-28
 9. doc-iconLokalni akcioni plan za mlade opštine Žabalj 2014-2019, 2013-28
 10. doc-iconOdluka o usvajanju Akcionog plana za unapređenje položaja Roma opštine Žabalj za period 2015-2018. godine, 2015-5
 11. doc-iconLokalni akcioni plan za unapređenje položaja Roma od 2015-2018. godine opštine Žabalj, 2015-5
 12. doc-iconOdluka o pristupanju projektu formiranja i obuke međuopštinskog radnog tima za kontrolu i smanjenje gubitka vode u Južnobačkom okrugu, 2010-9
 13. doc-iconOdluka o usvajanju sporazuma o saradnji grada Novog Sada i opština Bačka Palanka, Bački Petrovac, Beočin, Žabalj, Srbobran, Temerin, Vrbas u formiranju regiona za upravljanje komunalnim otpadom, 2010-9
 14. doc-iconOdluka o davanju saglasnosti za potpisivanju aneksa sporazuma o saradnji grada Novog Sada i opština Bačka Palanka, Bački Petrovac, Beočin, Žabalj, Srbobran, Temerin i Vrbas u formiranju regiona za upravljanje komunalnim otpadom, 2010-17
 15. doc-iconOdluka o donošenju Regionalnog plana upravljanja otpadom za grad Novi Sad i opštine Bačka Palanka, Bački Petrovac, Beočin, Žabalj, Temerin i Vrbas, 2011-10
 16. doc-iconOdluka o usvajanju Programa razvoja sporta u opštini Žabalj za priod 2015-2018 (“Službeni list opštine Žabalj” br.29/2015)
 17. doc-iconProgram razvoja sporta opštine Žabalj za period 2015-2018 (“Službeni list opštine Žabalj”, br.29/2015)
 18. doc-iconOdluka o otpočinjanju javno-privatnog partnerstva za finansiranje, izgradnjui održavanje lokalne putne infrastrukture u opštini Žabalj, zaključno sa 34-2016