20°

20°
Upišite vaše podatke

Popunjavanjem formulara možete podneti zahtev za izdavanje:

PODACI ZA OSOBU

Ime i prezime

Datum rođenja

Mesto i grad-opština rođenja

Jedinstveni matični broj građana JMBG

Ime i prezime oca

Mesto rođenja oca

Ime i devojačko prezime majke

Izvod/uverenje mi je potrebno:

PODACI NARUČIOCA

Ime i prezime

Adresa stanovanja

Mesto stanovanja

Država stanovanja

Broj telefona

Vaša e-pošta

Napomena

Upišite prikazane znakove
captcha