Заштита животне средине

Оглас обавештење о поднетом захтеву Глобал сид доо Одлука о заштити парка природе “Јегричка”, Пречишћени текст Одлуке о заштити парка природе Стара Тиса код Бисерног острва, закључно са 2010-13 Одлука о накнадама за коришћење заштићеног подручја парка природе “Стара Тиса” код Бисерног острва, 2011-11