Заштита животне средине

Правилник о унутрашњем реду и чуварској служби ПП Јегричка Сл. лист ОЖ 16-18 Програм коришћења средстава буџетског фонда за заштиту животне средине за 2019 год (Сл. лист ОЖ бр. 7-19) Одлука о заштити парка природе “Јегричка”, Пречишћени текст Одлуке о заштити парка природе Стара Тиса … Настави са читањем Заштита животне средине