12°

12°

Последње вести

Нема коментара

Нова соларна аутобуска стајалишта на подручју општине Жабаљ

Пројекат постављања нових соларних аутобуских стајалишта на територији општине Жабаљ, који је започет средином 2018. године, је приведен крају. Несвакидашња стајалишта налазе се на најпрометнијим чекалиштима аутобуса, односно на местима…

Дом здравља је организован територијално по насељима са радним јединицама – здравственим станицама, а струковно по службама.

У дому здравља пружају се услуге примарне здравствене заштите у оквиру службе опште медицине, диспанзера за здравствену заштиту жена, диспанзера за здравствену заштиту деце и омладине, стоматолошке здравствене заштите, лабораторијску, радиолошку, ултразвучну и ЕМГ дијагностику, а организован је рад специјалистичких служби из интерне медицине, пнеумофтизиологије, офталмологије, неуропсихијатрије и физијатрије са рехабилитацијом.

Територијална организација дома здравља по месним заједницама обавља своју делатност је кроз организован сменски рад у својим здравственим станицама у којима су организоване следеће службе:

Служба опште медицине , обезбеђује у радним јединицама Чуруг и Жабаљ, због величине насеља, непрекидну здравствену заштиту кроз организацију сменског рада лекара и мединског срадника (мед. сестре). У друга два насеља, Ђурђеву и Госпођинцима, служба је организована у две дневне смене.
Поливелентна патронажа је организована у оквиру службе опште медицине. Обавља се у дневној смени у свим радним јединицама.
Служба за стоматолошку здравствену заштиту – у оквиру те службе постоји специјалистичка обрада пацијената из превентивне стоматологије, ортопедије вилица и протетике а поливалентна стоматолошка заштита организована је у свим радним јединицама.
Специјалистичке службе су у већини организоване у централној установи у Жабљу, а поједине у свим радним јединицама, здравственим станицама (педијатрија), (у з.с. Чуруг педијатрија и физијатрија).

 

Жабаљ | Презентација општине