10°

10°

Последње вести

Председник Општинског већа

Урош Радановић


Владимир Чонкић – заменик Председника општине


Божидар Војиновић, члан ОВ – Урбанизам и градитељство

064/214-88-33;

bozidarvojinovic626@gmail.com


Лазар Чонкић – социјална и здравствена заштита;

Лазар Чонкић, члан ОВ – Социјална и здравствена заштита;

064/222-26-82;

lazar962@gmail.com


 

 

Немања Велимировић, члан ОВ – Локални економски развој;

063-8957584;

velimirovic93@gmail.com


             Душко Михелц, члан ОВ – Комуналне делатности, праћење послова јавних предузећа

dusko-mihelc

Душко Михелц,члан ОВ – Комуналне делатности (улице, путеви, чистоћа јавних површина, јавне зелене површине, ЗОО хигијена, заштита пољопривредног земљишта, уништавање амброзије), праћење пословања јавних предузећа

063/810-93-37;

dmihelc@gmail.com


Борис Плесковић, члан ОВ – Комуналне делатности( вода за пиће, отпадне воде, пречишћавање воде, отпад, превоз пуника, гробља, јавна паркиралишта, јавно осветљење, пијаце), месне заједнице

065/818-53-57;

pleskovicboris@gmail.com


Зоран Шолаја, члан ОВ – Спорт и туризам

0646455058

barselonasolaja0@gmail.com


emajl: opstinskovece@zabalj.ls.gov.rs

 

Михајло Миловац

Секретар Општинског већа

mihajlo.milovac@gmail.com


 

Жабаљ | Презентација општине