12°

12°

Председник Општинског већа

Урош Радановић


Владимир Чонкић – заменик Председника општине


Божидар Војиновић, члан ОВ – Урбанизам и градитељство

064/214-88-33;

bozidarvojinovic626@gmail.com


Борис Страживук-туризам;

Лазар Чонкић, члан ОВ – Социјална и здравствена заштита;

064/222-26-82;

lazar962@gmail.com


Милорад Тргић, члан ОВ – Локални економски развој;

064/8679-171;

trgic.m@gmail.com


 

dusko-mihelc

Душко Михелц,члан ОВ – Комуналне делатности (улице, путеви, чистоћа јавних површина, јавне зелене површине, ЗОО хигијена, заштита пољопривредног земљишта, уништавање амброзије), праћење пословања јавних предузећа

063/810-93-37;

dmihelc@gmail.com


Борис Плесковић, члан ОВ – Комуналне делатности( вода за пиће, отпадне воде, пречишћавање воде, отпад, превоз пуника, гробља, јавна паркиралишта, јавно осветљење, пијаце), месне заједнице

065/818-53-57;

pleskovicboris@gmail.com


Зоран Шолаја, члан ОВ – Спорт и туризам

Члан већа

barselonasolaja0@gmail.com


Борис Стаживук, члан ОВ – Рурални развој


 

Жабаљ | Презентација општине