26°

26°

Последње вести

Нема коментара

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ УРБАНИСТИЧКО АРХИТЕКТОНСКЕ РАЗРАДЕ ЛОКАЦИЈЕ 1019/1 КО ГОСПОЂИНЦИ ЗА ПОТРЕБЕ ИЗГРАДЊЕ ОБЈЕКАТА СУШАРЕ И ХЛАДЊАЧЕ БРОЈ ЕЛАБОРАТА:УП- 010/2018

https://drive.google.com/file/d/14ZBNRgysDVGzTX2de1ptzf3nFx9cocLO/view?usp=sharing 01 KTP i obuhvat 02 izvod iz RP 03 reg i niv 04 komp. parter.pejzaz 05 infra sa 1019-3 05a infra 06 IDR oglas – UP Мarkovic UP tekst…

obrazac-upotrebna-dozvola_0.docx (Клик да бисте преузели документ)

zahtev-za-informaciju-o-lokaciji.docx (Клик да бисте преузели документ)

zahtev-za-potvrdjivanje-projekta-preparcelacije-parcelacije.docx (Клик да бисте преузели документ)

zahtev-zalokacijske-uslove.docx (Клик да бисте преузели документ)

Жабаљ | Презентација општине