12°

12°

Последње вести

Председник: Борис Страживук

Секретар: Војо Ждрња

Tel: 021/837-002

email: mzgospodjinci@gmail.com

Жабаљ | Презентација општине