14°

14°

Последње вести

Жабаљска општина се налази у Јужно Бачком округу, у Шајкашкој области, а чине је четири насељена места: Жабаљ, Чуруг, Ђурђево и Госпођинци. У општини живи  27.513 становника.

Подручје општине обухвата територију од 400 км² и налази се у самом центру Војводине. Простире се западно од Тисе између општина Бечеј, Србобран, Темерин, Нови Сад и Тител, а на источној страни, у Банату, суседне општине су Нови Бечеј и Зрењанин.

Природна богатства

Територија општине је изузетно богата водним токовима река Тиса, Мртве Тисе, Јегричке и разгранате каналске мреже које је у сасатву канала Дунав-Тиса-Дунав. Река Јегричка, поред одводњавања, снабдева водом заливне системе док је доњи басен претворен у рибњак високе продуктивности чије могућности за производњу рибе још увек нису довољно искоришћене. Занимљиво је напоменути да се у Жабаљском атару јавља чак 17 врста земљишта, а жабаљска глина спада у ред најквалитетнијих сировина за производњу опекарских производа.

Климатске карактеристике

Територија Општине спада у умерени појас и требала би да има умерену климу са четири годишња доба и неједнаким дужинама дана и ноћи. Због веће разлике између летњих и зимских температура овај део Бачке има више континенталну него умерено-континенталну климу. Температура ваздуха – на основу података о температури ваздуха констатовано је да је најтоплији месец јул са температуром од 21,90 °C, а најхладнији јануар са -1,30 °C. Средња годишња температура износи 11,10 °C. У вегетационом периоду, који траје од априла до септембра, просечна температура износи 18,10 °C, што погодује развоју биљних култура.

Саобраћај

Сва 4 места су повезана асфалтним путевима што омогућава развијен друмски саобраћај и добру саобраћајну везу. Дужина путева износи 135 км. Кроз територију општине Жабаљ пролази магистрални пут М-7 (Нови Сад-Зрењанин), регионални пут Р-122 (Бечеј-Тител) и локални пут Л-104 (Жабаљ-Темерин). Пут М-7 се на 15 км од Жабља спаја са међународним правцем Е-75 (коридор 10). За путничке аутомобиле, пресецањем регионалног пута Р-122, локалним путем у насељеном месту Шајкаш коридор 10 налази се на удаљености од мање 10 км. Железничка инфраструктура је развијена, користи се за теретни саобраћај , док путнички саобраћај укидањем редовне линије Нови Сад-Жабаљ-Бечеј, није више у функцији.

Међународни аеродром Никола Тесла у Сурчину, удаљен је од општине Жабаљ 80 км.

Територија општине је изузетно богата воденим токовима и то: током реке Тисе, Старе Тисе и Јегричке и разгранате каналске мреже Дунав-Тиса-Дунав. Медђнародна река Тиса подобна је за домаћи и међународни речни саобраћај и на њој постоји могућност изградње марине.

Жабаљ | Презентација општине