17°

17°

Последње вести

Нема коментара

Општина Жабаљ започела реновирање стамбених јединица у оквиру пројекта „Жабаљ за одржива стамбена решења и активно укључивање”

Почетком маја започела је адаптација купљених стамбених јединица у оквиру пројекта „Жабаљ за одржива стамбена решења и активно укључивање”. Основни циљ пројекта, који спроводи Општина Жабаљ у сарадњи са Центром…

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ “ВОДОВОД ОПШТИНЕ ЖАБАЉ”

СЕДИШТЕ: ЖАБАЉ, СВЕТОГ НИКОЛЕ 7.

ДЕЛАТНОСТ: 3600 САКУПЉАЊЕ, ПРЕЧИШЋАВАЊЕ И ДИСТРИБУЦИЈА ВОДЕ

МАТИЧНИ БРОЈ: 08688613

ПИБ: 100142069

Текући рачун: “Ерсте банка” 340 -14663-76 и “Банка интеса” 160-134354-49

Директор: 021/832 -145

Техничка служба:

1. технички директор 831-216

2. Црпне станице

– Црпна станица Жабаљ 832 -422

– Црпна станица Чуруг 834 -368

– Црпна станица Госпођинци 836 – 755

– Црпна станица Дјурђево 839 – 313

Рачуноводствено административна служба:

1. руководилац рачуноводствено административне службе 832 -242

2 . обрачун воде 832- 239

Жабаљ | Презентација општине