25°

25°

Последње вести

Нема коментара

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ УРБАНИСТИЧКО АРХИТЕКТОНСКЕ РАЗРАДЕ ЛОКАЦИЈЕ 1019/1 КО ГОСПОЂИНЦИ ЗА ПОТРЕБЕ ИЗГРАДЊЕ ОБЈЕКАТА СУШАРЕ И ХЛАДЊАЧЕ БРОЈ ЕЛАБОРАТА:УП- 010/2018

https://drive.google.com/file/d/14ZBNRgysDVGzTX2de1ptzf3nFx9cocLO/view?usp=sharing 01 KTP i obuhvat 02 izvod iz RP 03 reg i niv 04 komp. parter.pejzaz 05 infra sa 1019-3 05a infra 06 IDR oglas – UP Мarkovic UP tekst…

Седиште: Трг Светог Саве бб, 21230 Жабаљ
Делатност: 9603 (погребне и сродне делатности)
Матични број: 20921579
ПИБ: 108044971
Т.Р. “Банка Интеса” 160-389508-14 и “Трезор” 840-734743-30

Директор: Милица Миличевић, контакт: 064/8144567, канцеларија: 021/832-173
Технички Директор: Горан Иђидов, контакт: 064/8981081, канцеларија:
021/832-184

Рачуноводство:
Шеф рачуноводства: Весна Плавшић, контакт: 064/8981082, канцеларија:
021/832-246

Чланови Надзорног одбора:
председник: Ивана Рајков
члан: Горан Гатарић
члан: Здравко Сладојевић

Жабаљ | Презентација општине