12°

12°

  ЈАВНА НАБАВКА П.О-4/2017-ИВ - УСЛУГА ИЗРАДЕ ПРОЈЕКТНО ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ АТМОСФЕРСКЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ У ДЕЛУ НАСЕЉА жАБАЉ Позив за подношење понуда.doc Конкурсна документација.doc  ( клик за преузимање )

Жабаљ | Презентација општине