-11°

-11°

Последње вести

1.СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОЖ БРОЈ 1.

2. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОЖ БРОЈ 2.

3.СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОЖ БРОЈ 3.

4.СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОЖ БРОЈ 4.

5. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОЖ БРОЈ 5.

6. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ БРОЈ 6.

7. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ БРОЈ 7.

8. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ БРОЈ 8.

9 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ БРОЈ 9.

10 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ БРОЈ 10

11. СЛУЖБЕНИЛИСТ БРОЈ 11

12. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ БРОЈ 12

13. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ БРОЈ 13

14.  СЛУЖБЕНИ ЛИСТ БРОЈ 14

15. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОЖ БРОЈ 15. 

16.СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОЖ БРОЈ 16.

17. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОЖ  БРОЈ 17.

18.СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОЖ БРОЈ 18.

19.СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОЖ БРОЈ 19.

20.СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОЖ БРОЈ 20.

21.СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОЖ БРОЈ 21.

1. Насловна страна

2. Сагласност министарства

3. Програм пољопривредног земљишта 2018.

4. Потписане изјаве

5. Последња страна

22.СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОЖ БРОЈ 22.

23.СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОЖ БРОЈ 23.

24.СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОЖ БРОЈ 24.

25.СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОЖ БРОЈ 25.

26.СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОЖ БРОЈ 26

27.СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОЖ БРОЈ 27

28.СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОЖ БРОЈ 28

29.СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОЖ БРОЈ 29

РЕГИСТАР СЛ. ЛИСТ ОЖ ЗА 2018.

 

Жабаљ | Презентација општине