-11°

-11°

Последње вести

РЕГИСТАР СЛУЖБЕНИХ ЛИСТОВА ЗА 2019. ГОДИНУ

1.СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОЖ БРОЈ 1.

2. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОЖ БРОЈ 2.

3. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОЖ БРОЈ 3.

4.СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОЖ БРОЈ 4.

5.СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОЖ БРОЈ 5.

6.СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОЖ БРОЈ 6.

7.СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОЖ БРОЈ 7.

8.СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОЖ БРОЈ 8.

9.СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОЖ БРОЈ 9.

10.СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОЖ БРОЈ 10.

11. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОЖ БРОЈ 11.

12. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОЖ БРОЈ 12.

13. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОЖ БРОЈ 13.

14 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОЖ БРОЈ 14.

15СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОЖ БРОЈ 15.

Одлука-о-завршном-рачуну-буџета-општине-Жабаљ-за-2018.-годину.

Други-ребаланс-буџета-општине-Жабаљ-за-2019.-годину

ЛАП општине Жабаљ

16 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОЖ БРОЈ 16.

17 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОЖ БРОЈ 17.

17A СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОЖ БРОЈ 17A.

18.СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОЖ БРОЈ 18.

19 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОЖ БРОЈ 19

20.СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОЖ БРОЈ 20

Годишњи програм -пољ. земљиште за 2019.

21.СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОЖ БРОЈ 21

22.СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОЖ БРОЈ 22

23.СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОЖ БРОЈ 23

24.СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОЖ БРОЈ 24

25.СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОЖ БРОЈ 25

26.СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОЖ БРОЈ 26

План јавног здравља општине Жабаљ за период 2020-2025. године

27.СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОЖ БРОЈ 27

28.СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОЖ БРОЈ 28

Одлука о четвртом ребалансу буџета општине Жабаљ за 2019. год.

Одлука о буџету општине Жабаљ за 2020. годину

29.СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОЖ БРОЈ 29

30.СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОЖ БРОЈ 30

 

 

 

 

 

Жабаљ | Презентација општине