17°

17°

Комисија за планове општине Жабаљ и Одељење за урбанизам ОУ Жабаљ оглашава РАНИ ЈАВНИ УВИД У ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ    ЗА ДЕО БЛОКА 14 У ЖАБЉУ који ће трајати 15 дана, почев од  дана  објављивања овог огласа. Заинтересована лица могу за време трајања јавног увида добити све потребне информације и стручну помоћ

Јавни позив за регресирање трошкова превоза студената Захтев за регресирање трошкова превоза-студенти  

Жабаљ | Презентација општине