14°

14°

1.МОДЕЛ јп за грађане 2.Прилог 1-пријавни образац 3.Прилог-2 Листа привредних субјеката 4.Прилог 3-изјава грађана 5.Прилог 4-критеријум за избор корисника 6.Обавештење грађанима

Оглас Обавештење о доношењу решења о издавању дозволе за третман - складиштење и поновно искоришћење неопасног отпада JUGOPAN DOO Novi Sad

Жабаљ | Презентација општине