10°

10°

Образац пријаве на Јавни конкурс_. Изјава корисника за прикупљање и обраду података Јавни позив за избор корисника стамбене подршке_  

У оквиру Јавног позива за избор корисника за пружање стамбене подршке и подршке активне инклузије на територији општине Жабаљ, позивају се свe заинтересоване породице које живе у Бороњ насељу, у насељеном месту Чуруг, на територији општине Жабаљ и које испуњавају услове за остваривање стамбене подршке и подршке у активној инклузији да

Жабаљ | Презентација општине