22°

22°

На основу Закључка Штаба за ванредне ситуације Општине Жабаљ, председник Општине Жабаљ Урош Радановић донео је Одлуку о укидању ванредне ситуације за целу територију општине, због ширења епидемије заразне болести Ковид 19 и спровођења оперативних мера заштите и спасавања, јер су престали разлози њеног проглашења.

1. 111-7-2021, Javni konkurs - Sef grupe za poslove grad. inspekcije 2. 111-8-2021, Javni konkurs - Sef grupe ULjR 3. 111-9-2021, Javni konkurs - Poslovi besplatne pravne pomoci 4. 111-10-2021, Javni konkurs - Komunalni redar

1. 111-7-2021, Javni konkurs - Sef grupe za poslove grad. inspekcije 2. 111-8-2021, Javni konkurs - Sef grupe ULjR 3. 111-9-2021, Javni konkurs - Poslovi besplatne pravne pomoci 4. 111-10-2021, Javni konkurs - Komunalni redar

Јавни оглас - отуђење грађевинског земљишта- пријава за правна лица и предузетнике пријава за физичка лица  

Одлука јавна расправа Позив за јавну расправу - Одлука о ребалансу буџета за 2020. год. Предлог Одлуке о ребалансу буџета 2021. год. Програм јавне расправе - Одлука о ребалансу буџета за 2020. год. Izveštaj o javnoj raspravi rebalans budžeta 2021. god.

Жабаљ | Презентација општине