-9°

-9°

Право учешћа имају физичка лица, носиоци пољ. газдинстава Рок за пријаву за ове конкурсе је до утрошка средстава, најкасније до 31.05.2017. год. Конкурс.pdf (клик за преузимање)  

Право учешћа имају физичка лица (носиоци комерц.пољ.газд. и предузетници носиоци комерц.пољ.газд.) и правна лица (привредна друштва уи задруге) Рок за пријаву за ове конкурсе је до утрошка средстава, најкасније до 31.05.2017. год. Конкурс.pdf (клик за преузимање)  

На основу члана 16. Закона о обележавању дана жалости на територији Републике Србије ("Сл. гласник РС" број 101/05), Општинско веће општине Жабаљ, на својој 43.седници одржаној 16.03.2017. године, доноси ОДЛУКУ О ПРОГЛАШЕЊУ ДАНА ЖАЛОСТИ 1. Проглашава се Дан жалости поводом погибије Бранислава Кисића (19 година) из Ђурђева, који је

Јавна набавка за одржавање софтвера «Одржавање софтвера -услуге пружања техничке подршке за софтвере:  „ИРА-Административно-кадровски модул“ и „ИРА Административни модул-  ПИСАРНИЦА“, Конкурсна документација - преговарачки поступак.pdf Обавештење о покретању поступка.pdf   ( клик за преузимање )

Измена и допуна плана јавних набавки наручиоца Општина Жабаљ- председник општине и општинско веће за 2017.годину План.pdf   ( клик за преузимање )

Набавка рачунарске и сродне опреме по спецификацији рок до 20.03. до 11 сати Позив за подношење понуде.pdf Конкурсна документација - преговарачки поступак.pdf Конкурсна документација - измена 10.03.pdf Одговор на питање од 17.03.pdf   ( клик за преузимање )

Услуге одржавања софтвера “Т - ТРЕЗОР”  за период од годину дана од дана закључења уговора Обавештење о покретању поступка.pdf Конкурсна документација - преговарачки поступак.doc Одлука о додели уговора.doc

Услуга одржавања и сервисирања путничких моторних возила за период од годину дана од дана закључења уговора-ПО ПАРТИЈАМА Позив за подношење понуде.pdf КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА - сервис 2017.doc

 Oтворени поступак ради закључивања оквирног споразума, «Услугe годишњег превоза ученика и студената са подручја општине Жабаљ – по спецификацији линија - регресирање цене превоза" Позив за подношење понуде.pdf Отворени поступак остале линије оквирни споразум.doc Одговор на питање од 16.03.pdf Обавештење о закљученом уговору.pdf Одговор на питање од 20.03.pdf

Одлука о додели Партија 1.pdf Одлука о додели Партија 2.pdf Одлука о додели Партија 3.pdf Одговор на питање 10.03.pdf Позив за подношење понуде.pdf КОНКУРСНА – најнижа понуђена цена.pdf Уговор - комбинарка за дрво.pdf Уговор - аутомеханичарска опрема.pdf     ( клик за преузимање )

Жабаљ | Презентација општине